Podziękowania zwycięzcy FMP 2021 Tadeusza Łysiaka

Grand Prix FMP 2021 przyznano Tadeuszowi Łysiakowi za film „Sukienka”. Film został wyprodukowana przez Warszawską Szkołę Filmową. Z powodu niemożnosci bycia osobistego na wręczeniu nagrody, zwycięzca przesłał podziekowania.