„Baraż”

reż. Tomasz Gąssowski, Studio Munka-SFP, 2017

Najlepszy krótkometrażowy film aktorski 32. Warszawskiego Festiwalu Filmowego Jańcio Wodnik dla najlepszego krótkometrażowego fabularnego, 24. Ogólnopolski Festiwal Sztuki Filmowej Prowincjonalia, 2017

Mieszkający pod Warszawą 38-letni Zyga próbuje wyjaśniać Witkowi na czym polegają rządzące światem zasady. Sam nie zawsze się do nich stosuje, co nie uchodzi uwadze bystrego synka.