Anna Tkacz

Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Koszalinie, kierunek- tkanina artystyczna. Studia w Wyższej Szkole Sztuki Stosowanej „Schola Posnaniensis” w Poznaniu, kierunek- projektowanie ubioru; Instytucie Wzornictwa na Politechnice Koszalińskiej, kierunek- projektowanie wnętrz; Universidade Tecnica de Lisboa- Uniwersytecie Technicznym w Lizbonie, kierunek- architektura wnętrz. Obecnie doktorantka III roku na Wydziale Tkaniny i Ubioru na Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi oraz nauczyciel tkaniny artystycznej w Zespole Szkół Plastycznych im. Władysława Hasiora w Koszalinie. Od 2014 roku jest członkiem Zarządu Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg Koszalin- Słupsk. Od 2018 roku organizator, kurator i uczestnik Międzynarodowych Plenerów Malarskich- Osieki „Czas i miejsce dla sztuki”. Prowadzi warsztaty artystyczne z tkaniny, bierze udział w plenerach malarskich oraz licznych wystawach. W latach wcześniejszych pracowała jako nauczyciel tkaniny unikatowej, projektowania ubioru, rysunku i malarstwa w Pałacu Młodzieży w Koszalinie. Brała udział w organizacji licznych imprez związanych z placówką i miastem Koszalin. Od 2012 roku prowadzi własna firmę, w której realizuje projekty plastyczne w zakresie działań artystycznych różnego rodzaju. Są to projekty wnętrz i nadzory budowlane, tkaniny oraz sztuka użytkowa. Jej największą pasją jednak jest tkanina artystyczna, która poprzez niezwykle długi i żmudny proces jej powstawania, daje dostatecznie dużo przestrzeni dla własnych przemyśleń i refleksji.