Agata Pełechaty

Absolwentka Liceum Plastycznego oraz Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej (dziś Akademia Sztuki) w Szczecinie. Obecnie pracuje na uczelni jako asystent w pracowni Mutimedialnego Projektowania Graficznego na Wydziale Sztuk Wizualnych. Dyplom w pracowni Znaku i Form Identyfikacji Wizualnej wyróżniony w 2001 nagrodą Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Stypendystka Prezydenta Miasta Szczecina. Doktorantka Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Od 2001 r. należy do ZPAP Szczecin.

Na co dzień zajmuje się projektowaniem grafiki użytkowej (projektuje plakaty, foldery i katalogi), współpracuje z Operą na Zamku w Szczecinie. Często organizuje warsztaty dla dzieci, w których stara się przekazać zdobytą wiedzę plastyczną. W swoich pracach posługuje się elementami typografii, rysunkiem z gestu oraz fotografią, tworząc graficzne zjawiska. Bazuje na wzajemnym oddziaływaniu wymienionych elementów oraz ich relacjach kolorystycznych.

Ma na swoim koncie 9 wystaw indywidualnych oraz około 50 wystaw zbiorowych w kraju i za granicą.