Od najmłodszych lat uczestniczy w festiwalowych spotkaniach i warsztatach, a od 2014 r. działa jako pracownik promocji i organizacji imprez w NDK. Kocha media,  fotografię i pracę z ludźmi. Koordynator festiwalowego wolontariatu i osoba odpowiedzialna za kontakt z mediami.